Skip to main content

Peak shaving is een techniek die op de elektriciteitsmarkt wordt gebruikt om de piekvraag naar elektriciteit af te vlakken door opgeslagen energie te gebruiken in tijden van grote vraag. Dit helpt om vraag en aanbod van elektriciteit in evenwicht te brengen, hierdoor kunnen de kosten voor zowel de consument als elektriciteitsleverancier verminderen. Dit kan zowel op regionaal als op individueel niveau plaatsvinden.

Peak Shaving met een batterij

Op de Nederlandse elektriciteitsmarkt wordt peak shaving steeds belangrijker nu we meer gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Een manier waarop jouw bedrijf kan profiteren van peak shaving is door een batterij te gebruiken om energie op te slaan in tijden van lage vraag en deze, opgeslagen energie, vervolgens te gebruiken in tijden van hogere vraag. Dit kan de vraag naar dure piekstroom verlagen en helpt je bedrijfsactiviteiten zonder onderbreking voort te zetten. In sommige gevallen beschikt een bedrijf op de nieuwe of huidige locatie niet over de benodigde netaansluiting om verder te groeien of om een nieuwe vestiging te openen. Ook dan kan peak shaving uitkomst bieden.  

Een andere manier waarop bedrijven kunnen profiteren van peak shaving is door gebruik te maken van een combinatie van zonnepanelen (PV) en een generator. Bedrijven kunnen zonnepanelen gebruiken om elektriciteit op te wekken in tijden van veel zonlicht, en vervolgens een generator gebruiken om deze energie aan te vullen op momenten dat er weinig zonlicht is. Op deze manier kunnen bedrijven zorgen dat ze een constante toevoer van elektriciteit hebben. De generator is in dit scenario alleen beschikbaar voor noodsituaties wanneer de state of charge van de batterij laag is, er geen zon schijnt, en ook (toevallig) het verbruik hoog is. Uiteindelijk kan dit helpen de behoefte aan dure piekstroom te verminderen en kan het bedrijven helpen hun bedrijfsactiviteiten zonder onderbreking voort te zetten. Daarnaast kan een generator in combinatie met een batterij ook in een optimale range werken. Het slim aansturen van het aggregaat leidt tot een brandstofbesparing tot wel 60%. Hierdoor heb je ook direct minder CO2-uitstoot.  

Peak Shaving Casus

Onlangs is er een casus voorbij gekomen waarbij een bestaand bedrijf een nieuwe locatie wilde openen en een netaansluiting van maximaal 100 kW krijgt terwijl er op piekmomenten 250 kW nodig is. Op deze nieuwe locatie worden ook zonnepanelen geplaatst (ongeveer 400 kWp). Door de batterij te laden op momenten dat de vraag onder de 100 kW zit (vaak gedurende de nacht) kan de batterij stroom voorzien tijdens de piekuren. In dit geval werken PV, de batterij, netaansluiting en een noodstroomaggregaat samen in een smart-grid systeem om toch te zorgen dat de klant de nieuwe vestiging kan openen. Het op een goede manier laten samenwerken van verschillende assets kan met een slim PMS (power management systeem). In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe een batterij kan helpen bij het afvlakken van piekverbruik.  

Peak Shaving

Figuur 1 Peak shaving voorbeeld waarin een batterij wordt geladen bij laag verbruik en kan ontladen bij piekverbruik (Uddin et al., 2022).

Om het kort samen te vatten, peak shaving is een techniek die je bedrijf kan helpen om kosten te besparen en om je bedrijfsvoering zonder onderbreking voort te zetten. Door een batterij te gebruiken om energie op te slaan in tijden van lage vraag, en door een combinatie van zonnepanelen en een generator te gebruiken om elektriciteit op te wekken en aan te vullen, kan je bedrijf peak shaving toepassen om problemen omtrent stroomverbruik op te lossen.  

Meer weten over Peak Shaving?

Heb je een peak shaving probleem of wil je graag meer weten over de oplossingen die Zwart kan bieden?

Vul dan het formulier in. Martijn/Stijn zal snel contact opnemen.