Artikelen door bart

Netbalancering

Netbalancering is een oplossing die netbeheerders inzetten om bij frequentieafwijkingen de balans in het elektriciteitsnet te herstellen.

Energieopslag

Grootschalige energieopslag speelt een cruciale rol bij het opslaan van (duurzaam opgewekte) energie die niet direct kan worden gebruikt.

Wat is netcongestie?

De energietransitie, ofwel de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, is een belangrijk onderwerp in onze samenleving.

Wat is Peak Shaving?

Peak shaving is een techniek die op de elektriciteitsmarkt wordt gebruikt om de piekvraag naar elektriciteit af te vlakken door opgeslagen energie te gebruiken in tijden van grote vraag.